22.12.2021 11:34

Няма да бъдат загубени средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. от бюджета за тази година

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 няма да бъдат загубени средства от бюджета за тази година. До края на 2021 г. разплатените средства по проектите ще достигнат 26,20 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. По този начин, изпълнението на заложените цели за плащанията по програмата за 2021 г. ще бъдат изпълнени на 109%. Така по правилото N+3 страната усвоява целия финансов ресурс. Това е в резултат на съвместните усилия на екипа на Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и Междинното звено на програмата – Държавен фонд Земеделие, за трета поредна година не беше допусна загуба на средства по програмата. За постигане на този резултат през последните месеци на годината бяха положени сериозни усилия от страна на Управляващия орган за мобилизация на бенефициентите по програмата за подаване на искания за плащане. 

НОВИНИ© 2024 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign