Начало

Българското село също е част от Европа!

Всяка година Европейският Съюз отделя огормен финансов ресурс за развитие на селските райони, наречен ПРСР(Програма за Развитие на Селските Райони). Регистрирайте се в инициативата ЕВРОСЕЛО 2012 и покажете, че Вашето село се променя, преобразява и развива след усвояването на европейски пари!

Не големият град, а българското село е сърцето на България!

Всички кметове на села са поканени да се регистрират и да изпратят информация за селото, което управляват и за проектите по ПРСР, които са реализирали. Така ще участвате в конкурса за избор на най-европейското село в страната.

Бъдете активни!

Споделете в какви проекти по ПРСР сте участвали, какъв е финансовият размер на привлечените инвестиции. Публикувайте снимки, които показват промяната във Вашето село!

Нека Европа чуе за Вас!

Критериите за оценяване на участниците в конкурса са:

- Брой на реализирани проекти по ПРСР и привлечени инвестиции

- Обем на усвоените средства

- Промяна облика на селото след усвояването на европейски пари

НОВИНИ


© 2024 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign