21.12.2021 16:26

Изплатени са над 748 хил. лева по Програмата за морско дело и рибарство

Държавен фонд Земеделие изплати на 4 бенефициери общо 748 310 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. От тях 374 800 лв. са преведени на бенефициер по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”. Помощта се отпуска за създаване на модерно предприятие за преработка на черна мида и рапани в гр. Бургас. Със реализацията на проекта се предвижда създаване на нова производствена дейност с влагане на иновативни технологии за преработка, пакетиране, етикиране, съхранение и производство на ядки от рапани и миди. С проектът се цели още подпомагане развитието на мидените плантации и доставяне до потребителите на по качествена и безопасна за консумация морска храна.

На бенефициер по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” са изплатени 270 155,57 лв. Средствата се отпускат за създаване на стопанство за отглеждане на европейски сом в язовир Витина лъка. Инвестицията включва изграждане на садкова инсталация, понтонни линии, стандартни сандвич панел контейнери, генератор за ток 22kw. Проектът предвижда още разработване и въвеждане на система за безопасни условия на труд и софтуер за управление на стопанството.

Изплатени са 32 787,44 лв. на бенефициер по проект на МИРГ Пазарджик за „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик, като се цели повишаване привлекателността на средата на живот в селото, разположено по поречието на р. Марица. Площадката ще бъде разположена в парково пространство в центъра на с. Звънчево.

70 567,87 лв. безвъзмездната финансова помощ е изплатена на един проект по Процедура BG14MFOP001-2.017 “Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Средствата се отпускат, като компенсации за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за персонал.

НОВИНИ© 2024 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign