13.12.2021 15:39

МЗХГ публикува за обществено обсъждане Програмата за местни традиционни и регионални традиционни продукти

Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане Програмата за местни традиционни и регионални традиционни продукти. С нея се въвеждат понятията „регионален традиционен продукт“ и „местен традиционен продукт“, които се произвеждат от типични за региона съставки и по традиционен начин. Условие за получаване на наименованието е изделията да имат доказана история на производство от поне 30 години към момента на подаване на заявка за признаване. Обхватът им включва всички селскостопански стоки и храни, предназначени за консумация, в това число и рибни изделия, вина, ароматизирани лозаро-винарски продукти и такива на основата на плодови вина и оцети и спиртни напитки.

Документът бе изготвен в рамките на междуведомствена работна група, председателствана от заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев. В нея участваха експерти от други държавни институции, представители на регионите, общините и местните общности, неправителствени организации в сферата на храните.

Целта на програмата е остойностяване на потенциала на тези продукти и засилване на връзката им с общностите с оглед развитие на местната икономика и аграрния отрасъл. Тя ще даде импулс за развитие и утвърждаване на регионални традиционни и местни характерни продукти. Това ще подпомогне социално-икономическия растеж на българските региони и общини и ще допринесе за повишаване на разпознаваемостта на изделията. „Проектът подчертава значението на характерната българска храната и кулинарната идентичност, като важен елемент от цялостния облик и имидж на страната“, заяви заместник-министър Събев. По думите му е време да направим традиционните местни и регионални продукти, храни и напитки част от визитката на страната ни: „България – страна на хилядите вкусове!“

Програмата ще се прилага на територията на цялата страна. За изпълнението й са разработени осем мерки, като към всяка от тях са разписани съответни дейности. Документът включва и индикативен План за действие за периода 2021-2031 г. Пълният текст може да бъде намерен на: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-programa-za-mestni-tradicionni-i-regiona/ , като в срок от 30 дни могат да бъдат изпращани мнения, коментари и препоръки. 

НОВИНИ© 2024 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign