13.12.2021 12:29

Съветът на ЕС определи възможностите за риболов в Черно и Средиземно море за 2022 година

Съветът на Европейския съюз определи възможностите за риболов в Черно море и Средиземно море за 2022 година. Това стана на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се провежда в периода 12-13 декември в Брюксел. Позицията на България е защитавана от заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги Събев. Страната ни подкрепи предложения регламент, като заместник-министър Събев изрази благодарност за положените усилия за постигането на балансиран компромис по този въпрос.

„Определените в регламента риболовни възможности за страната ни се основават на приетите регионални мерки и ангажименти, в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море“, посочи аграрният заместник-министър. И уточни, че са отчетени  наличните научни съвети и социално-икономическия аспект при риболова на калкан и цаца в Черно море. По думите му, управлението на споделените с трети страни запаси в Черно море продължава да бъде предизвикателство не само за България, но и за целия ЕС. „Вярвам, че само чрез прилагането на сходни мерки и ограничения от страните в целия черноморски басейн може да се постигне целта за максимален устойчив улов“, допълни още той.

Заместник-министър Събев заяви още, че трябва да се отчете и напредъкът, постигнат през последните няколко години, в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. Според него все по-видим е и резултатът от изпълнението на поетите ангажименти с подписването на декларациите на министрите от Букурещ и София. „Уверен съм, че приемането на Регламента е поредна стъпка към постигането на устойчиви равнища на риболов в Черно море”, коментира Георги Събев.

Работата на Съвета в областта на земеделието предвижда министрите днес да дебатират за нелоялните търговски практики. Позицията на България е, че има необходимост от по-всеобхватна продоволствена и търговска политика на Европейския съюз и насочване на вниманието към някои допълнителни аспекти, които биха допринесли за устойчива продоволствена система. Планира се министрите да одобрят Заключения относно план за действие при извънредни ситуации за гарантиране на продоволственото снабдяване и продоволствената сигурност по време на криза, които България подкрепя.

НОВИНИ© 2024 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign