17.11.2021 16:34

ДФЗ с информация за биопроизводителите

Държавен фонд Земеделие уведомява биопроизводителите, подпомагани по схемите и мерките от ПРСР 2014–2020, които имат сключен договор за контрол и сертификация с Екогрупо Италия – клон България, че фирмата прекратява контролната си дейност у нас от 12.12.2021 г.

Обръщаме внимание, че площите, животните и пчелните семейства подпомагани по Директни плащания следва да са под контрол до 31 декември на последната година от ангажимента си.

Във връзка с изискванията на законодателството за биологично производство да няма прекъсване в процеса на сертифициране, биопроизводителите е необходимо да прехвърлят дейността си към друг контролен орган.

Те трябва да уведомят ДФ Земеделие в срок от 15 работни дни от настъпването на промяната, като приложат документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола, както и копие на договора с новото контролиращо лице съгласно чл. 39 от Наредба №4 от 24.02.2015 г.

НОВИНИ


© 2021 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign