30.11.2021 16:14

Няма обща рецепта за Арапя, всеки случай е различен: Главният архитект на Царево

На проведено заседание на Общински съвет Царево, една от темите която се разисква е липсата на Общ устройствен план и проблемите с караваните и бунгалата около плаж Арапя и другите къмпинги след сигнали от независим общински съветник и разследване на прокуратурата, което приключи с отказ за образуване на наказателно производство. 
Според независимият общински съветник и кандидат за народен представител Емил Пейчев става дума за изнудване и събиране на такса спокойствие, като същия заявява публично, че решение на казуса с поставянето на обекти има, но от общината умишлено крият това. Местният политик разбуни духовете не само с подаването на сигналите, но и с това, че заяви след прекратяването на разследването, че ще иска отвод на наблюдаващия прокурор и възобновяване. 
Прокуратурата не откри престъпление нито при въпросната такса, нито за подадения сигнал за незаконни къмпинги в земеделски земи, а темата беше разисквана на общоградско събрание преди дни и на сесия на Общинския съвет днес. 
Според главния архитект на морската община, който е от Бургас и със солиден опит в областна управа, проблемът е сложен и няма обща рецепта за неговото решаване, както се твърди от подаващия сигналите и повдигащ темата общински съветник Пейчев. 
Пред общинския съвет арх. Даниел Калудов заяви: „ Чл. 56 от Закона за устройство на територията не разделя имотите на земеделски или урбанизирани, а е дадена възможност и в двата вида имоти да има преместваеми обекти. Разликата е в документите, които се изискват в едните и другите случаи – за урбанизираните територии всички са наясно, че проблеми няма – изготвя се инвестиционен проект, който се одобрява от мен и
се издава разрешение за поставяне. За земеделски земи обаче процедурата е съвсем различна – необходимо е становище от РИОСВ и от Комисията от Областна служба земеделие Бургас – комисията на тяхно заседание трябва да даде съгласие за използване на земеделската земя в срок до 10 години. Това принципно се случва, абсолютно е възможно, има издадени разрешения за поставяне. Проблем има за тези, които вече са разположили преместваеми обекти, а не за такива, които тепърва искат да поставят. Няма как тези, които вече са поставени да им се издаде разрешение тепърва за поставяне, защото при наличие на вече поставени обекти РИОСВ и Комисията по земеделие пишат отказ. Решението за земеделски земи, в които вече има обекти по закон би било само едно – премахване и след това изготвяне на проекти и т.н.“
В залата присъстваха и съветниците от опозицията Станислав Добрев, който е геодезист и бивш главен геодезист на общината и Димитър Гочев, който също е учил архитектура. Те не оспориха думите на главния архитект Калудов. 
Представителите на местния парламент бяха единодушни, че трябва да се настоява държавата в лицето на МРРБ и МОСВ да доведе до край процедурата по приемане на Общ устройствен план на Царево и да се спре със спекулациите, че общината или съветниците имат нещо против него и препятстват процеса, тъй като възложител  е държавата, а не общината.

 

НОВИНИ


© 2022 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign