11.11.2020 16:20

ДФЗ избра победителите в конкурс за детска рисунка „Защо да хапвам плод, мляко и мед“

Специално сформирана комисия от Държавен фонд Земеделие оцени и класира трите най-добри творби в конкурс за детска рисунка под наслов  „Защо да хапвам плод, мляко и мед“.

Победител в 1-ва възрастова група (деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа) e:

·                     Александър Петровски на 5 години от ДГ Рая, гр. Пловдив.

 

Победители във 2-ра възрастова група (ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа) са:

·                     Йоанна Пашова на 9 години  от НУ Васил Левски, гр. Пазарджик;

·                     Ния Пеева на 10 години от школа Арт Попово, гр. Попово.

Победителите в конкурса ще получат таблети.

 

ДФ Земеделие благодари на всички деца, техните учители и родители за изпратените хиляди рисунки за участие в конкурса.

Инициативата е част от информационната кампания за популяризиране на Училищните схеми, които се прилагат в учебните заведения и детските градини.

Европейските схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти се прилага успешно за единадесета поредна година. По тях и през настоящата учебната година документи за участие са подали над 90% от училищата и детските градини в страната. Право да получават продукти по схемите имат всички деца от I до подготвителна група в детските градини, както и учениците от І до IV клас. Основна цел на схемите е повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.

НОВИНИ


© 2020 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign