14.10.2020 16:25

Земеделското министерство разрешава варварски методи на лов

Министерството на земеделието и храните (МЗХГ) е изготвило проект с изменения в Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), който на практика разрешава всички забранени и считани за жестоки и неетични методи за лов. Под претекст, че по този начин може да се осъществи "борбата с африканската чума" МЗХГ предлага да бъдат узаконени методи за убиване на животни, близки до най-примитивните - чрез използване на отрови, упойващи вещества, залагане на капани, ями, примки и дори експлозиви. От фондация Четири лапи реагираха остро на предлаганите промени.


Избиването на диви животни без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина  и без доказана проба  и въвеждането на използването на забранени методи и предмети, на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за решаване на реалните проблеми - липса на информираност, липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на терен, пише в позиция Четири лапи.

НОВИНИ


© 2020 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign