Програма "Развитие на селските райони" 2007 - 2013

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 /ПРСР/ е една от най-амбициозните европейски програми, предназначени за България след присъединяването на нашата страна към Европейския съюз. Двадесет и двете й мерки, разпределени в четири оси, гарантират възможности за реализиране на предимно инвестиционни проекти в практически всички основни направления на аграрния сектор.


Предвидени са и опции за подкрепа на инвестиционни проекти извън сферата на земеделието в селските общини, възможности за голям брой общини да подобрят инфраструктурата си, както и широк спектър от обучителни и образователни мероприятия с цел подобряване информираността на потенциалните бенефициенти.


Финансовият ресурс на Програмата – 3,242 млрд. евро за периода 2007-2013 година, включително националното съфинансиране, дава сериозна възможност за модернизация на българското земеделие, както и за коренна промяна в качеството на живот в селските райони на България.

НОВИНИ


© 2023 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign