Евросело - Сърцето на България

Цел на кампанията "Евросело - Сърцето на България" е да популяризира Програмата за развитие на селските райони като обясним, че чрез нея Европа предизвиква българското село да се променя и да се развива, което е важно за цялата нация, защото селото е сърцето на България.

Чрез този сайт на практика ще бъде проведен конкурсът за определяне на Евросело 2012. Всички кметове на села ще могат да се регистрират и да изпратят информация за селото, което управляват и за проектите по ПРСР, които са реализирали, за да го преобразят и по този начин да участват в конкурса за избор на най-европейското село в страната. Да разкажат в какви проекти по ПРСР е участвало селото им, колко от тях е спечелило, какъв е финансовият размер на превлечените инвестиции както от страна на фондовете на ЕС, така и други. Сайтът ще направи и паралелна анкета като допуска мнения и снимки на хората от селата, които демонстрират как се е променило тяхното населено място след влизане на България в Европейския съюз и реализацията на проекти по ПРСР. В края на конкурса един кмет от името на селото си и един редови гражданин ще получат призове.

В кампанията ще бъдат включени и журналисти пишещи по темата за българското село. Предвижда се провеждане на конкурс за журналистически материал на тема: „Евросело 2012 - Сърцето на България“.

НОВИНИ


© 2023 euroselo.bg

уеб дизайн pimdesign